Xi mạ nhựa

Chuyên nhận xi mạ crom, niken, hợp kim không niken, vàng, đồng, kẽm lên  các sản phẩm nhựa ABS

Gia công ép nhựa

Chuyên nhận gia công ép nhựa, làm khuôn mẫu ngành nhựa theo yêu cầu, gia công sản phẩm nhựa...

Gia công ốp gỗ sản phẩm nhựa

Chuyên nhận gia công ốp gỗ các sản phẩm nhựa, như nón bảo hiểm, kính xe, vỏ điện thoại ...

Gia công khuôn mẫu

Chuyên nhận gia công các loại khuôn mẫu sử dụng trong sản xuất sản phẩm ngành nhựa.